Podsumowanie II edycji projektu / Summary of the II Edition of the Project

[PL]

Z radością pragniemy poinformować, że zakończona została druga edycja projektu „Innowacyjna Historia” z wyjątkowym sukcesem. Nasza inicjatywa nie tylko zrealizowała zamierzone cele, ale również przekroczyła oczekiwania, potwierdzając, że nowoczesne podejście do nauczania historii przy użyciu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) ma znaczący wpływ na proces edukacyjny.

W ciągu trwania projektu odwiedziliśmy imponującą liczbę 602 placówek oświatowych, rozszerzając zasięg naszej działalności na 14 województw Polski. Dotarliśmy do 62 016 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Ponadto, 3549 nauczycieli wzięło udział w projekcie, co potwierdza ogromne zainteresowanie i zaangażowanie środowiska edukacyjnego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz placówkom oświatowym za zaangażowanie i entuzjazm, które wpłynęły na osiągnięcie tych znakomitych wyników.

Wierzymy, że zdobyte doświadczenia staną się inspiracją do dalszych innowacyjnych działań w dziedzinie edukacji.


[ENG]

We are delighted to announce the successful conclusion of the second edition of the „Innovative History” project. Our initiative not only achieved its intended goals but also exceeded expectations, confirming that a modern approach to teaching history using virtual reality (VR) technology has a significant impact on the educational process.

Throughout the project, we visited an impressive total of 602 educational institutions, expanding the reach of our activities to 14 provinces in Poland. We reached 62,016 students in grades VII and VIII of primary schools, as well as all classes of secondary schools. Additionally, 3,549 teachers participated in the project, confirming the immense interest and engagement of the educational community.

We extend our gratitude to all participants, teachers, and educational institutions for their dedication and enthusiasm, which contributed to the achievement of these outstanding results.

We believe that the experiences gained will serve as inspiration for further innovative initiatives in the field of education.

 

Pozostałe wpisy

Innovative History – New Technologies in Education

The project „Innovative History – New Technologies in Education” is a unique initiative that has had a significant impact on... Czytaj dalej

Społeczność szkolna w świetle nowoczesnych technologii

Ostatnio Zespół Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli miał niepowtarzalną okazję uczestniczyć w projekcie historycznym, który odbył się w dniach 30.11.2023r.... Czytaj dalej

„To jest możliwość dodatkowego poznania historii” – Dominik Dąbrowski, nauczyciel historii I LO w Sieradzu, w wywiadzie dla Polskiego Radia Trójka. 

W ramach inicjatywy „Innowacyjna historia, nowoczesne technologie w służbie edukacji” w I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu odbyła... Czytaj dalej

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security